Fundacja PraskDesign zajmuje się wspieraniem młodych polskich projektantów. Organizator konkursu DesignY.

Home DesignY DesignY zmiany w regulaminie

DesignY zmiany w regulaminie

SHARE
, / 2018 0

Informacja o zmianie regulaminu z dnia 22.10.2014 Konkursu „DesingY” ogłoszonego przez Fundację PraskDesign na stronach internetowych Fundacji dnia 24.10.2014 r 다운로드.

I. Zmienia się treść paragrafów: 2 ust. 1, 4 ust. 1, 5 ust. 10 i 8 ust. 2 w ten sposób, że otrzymują one brzmienie:

§ 2 파이썬 pip 다운로드. Cele Konkursu

1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych prac konkursowych w dwóch kategoriach Konkursu określonych w § 4 pkt 토끼의 재판 다운로드. 1, spośród wszystkich zgłoszonych prac w Konkursie w okresie od 24.10.2014 r. do 31.01.2015 r.

§ 4. Zasady Konkursu

1 세컨어스 다운로드. Konkurs polega na przesłaniu pracy konkursowej w jednej lub dwóch kategoriach:
a) projekt nowej funkcji dla produktów aranżacji i dekoracji okien w tym głównie ochrony przed słońcem takich jak: żaluzje, rolety, plisy albo projekt zupełnie nowego produktu w zakresie aranżacji i dekoracji okien, lub nowego rozwiązania technologicznego w obowiązujących rynkowych produktach ochrony przed słońcem takich jak: żaluzje, rolety, plisy,
b) pisemna forma wypowiedzi (esej, rozprawka, opowiadanie, felieton) na temat własnych wyobrażeń o potrzebach zakupowych, atutach, ograniczeniach, wadach, związanych z produktami aranżacji dekoracji okien w tym artykułów ochrony przed słońcem takich jak: żaluzje, plisy, rolety 다운로드. Wypowiedź pisemna powinna zawierać takie elementy jak: z czego powinien składać się produkt idealny, aby spełniał wszystkie wymagania użytkownika, cechy produktu jakimi powinien się charakteryzować, aby autor tekstu dokonał jego zakupu w Internecie 더트랠리 다운로드.

§ 5 ust. 10

10.Autor nagrodzonej pracy w pierwszej kategorii Konkursu określonej w § 4 pkt 다운로드. 1 zobowiązują się do podpisania z Organizatorem umowy o przeniesieniu nieodpłatnie majątkowych praw autorskich.

§ 8 클래식 무료 다운로드. Nagrody i ich przekazanie

2. Nagrodami w Konkursie są:

  • Za I miejsce w kategorii określonej w § 4 ust. 1 pkt (a) 1500 PLN (netto), oraz możliwość odbycia stażu w renomowanej firmie produkującej artykuły dekoracji okna 다운로드.
  • Za I miejsce w kategorii określonej w § 4 ust. 1 pkt (b) – 200 PLN (netto) i produkt ochrony przed słońcem z oferty PraskDesign, który swoją premierę będzie miał na początku 2015r 애니메이션 스튜디오 다운로드.

II. Wprowadza się tekst jednolity regulaminu, z uwzględnieniem powyższych zmian, który otrzymuje brzmienie:

regulamin_designy_wersjazmieniona

III. Zmiana jest wiążąca od dnia ogłoszenia konkursu.