Fundacja PraskDesign zajmuje się wspieraniem młodych polskich projektantów. Organizator konkursu DesignY.

Home Społecznie odpowiedzialni Fundacja PraskDesign – społecznie odpowiedzialni

Fundacja PraskDesign – społecznie odpowiedzialni

SHARE
, / 1660 0

*** PIERWSZY WPIS W TEJ KATEGORII ****

***PIERWSZY WPIS NA BLOGU ***

Od ponad 20 lat design nie jest kojarzony w Polsce ze sposobem i kierunkiem podnoszenia jakości produktów, czy też zwiększania ich konkurencyjności. Wręcz przeciwnie: pojęcie „design” kojarzy się z czymś udziwnionym, snobistycznym, co może i w efekcie oryginalnie wygląda, ale używać to tego raczej się nie da.  I do tego słono kosztuje. Zastój w obszarze innowacyjności i kreatywności wzorniczej da się także odczuć w branży dekoracji i aranżacji okna. Stoiska z elementami wystroju okien w sieciach budowlanych czy małych sklepach branżowych pełne są produktów niemal identycznych, choć pochodzących od różnych producentów, którzy prowadzą między sobą walkę o klienta głównie za pomocą ceny, a w kwestii tworzenia produktu wzajemnie się naśladują i powielają.

Właśnie to niedocenianie designu jako instrumentu budującego przewagę firmy na rynku, jego marginalizacja w procesie kreowania nowych produktów skłoniła nas do działań. Powołaliśmy do życia Fundację, która ma przeciwdziałać temu zjawisku i wspomagać rozwój młodych obiecujących polskich projektantów, których rozwiązania wzornicze będą mogły być skutecznie wprowadzone na rynek i znajdą zastosowanie  w produktach dedykowanych określonym grupom odbiorców.

grafikay-01

Chcemy w pełni wykorzystywać i wspierać potencjał młodych zdolnych ludzi. Chcemy pokazać Pokoleniu Y, że coś znaczą i coś mogą. Chcemy wspierać młodych twórców, aby ich nieraz szalone pomysły i idee zrealizowały się w formie realnych biznesowych projektów. W ramach działań naszej Fundacji będziemy pomagać  młodym polskim projektantom w stawianiu pierwszych kroków na wymagającym rynku wzornictwa przemysłowego. Wykorzystując ich potencjał artystyczny i kreatywne zdolności Fundacja będzie wprowadzała w życie najciekawsze pomysły, dynamizując dzięki temu rynek krajowego designu. Służyć ma temu m.in. ścisła współpraca ze wszystkimi Akademiami Sztuk Pięknych w Polsce, a także innymi uczelniami, które posiadają w swoich strukturach wydziały wzornictwa przemysłowego. Ich progi opuszcza bowiem rocznie około pół tysiąca studentów, a tylko nieliczni podejmują regularną pracę projektując głównie dla sektora  AGD, mebli czy oświetlenia.  Chcemy, aby nasza Fundacja była miejscem spotkań młodych projektantów ze światem biznesu. By była przestrzenią tworzenia nowych rozwiązań projektowych skierowanych głównie do odbiorców z Pokolenia Y, które później znajdą zastosowanie komercyjne w formie gotowego produktu do sprzedaży. Mamy ambicje stać się instytucją zaangażowaną w tworzenie kodeksu dobrych praktyk w zakresie wzornictwa produktów dekoracyjnych.

Działania te będziemy prowadzić korzystając z  doświadczenia pomysłodawcy i  współzałożyciela Fundacji – Witolda Prask, który w Polsce przez ponad 20 lat współtworzył branżę dekoracji okna i z sukcesem ją rozwijał. Dopełnieniem jego biznesowego know-how będzie wrażliwość estetyczna oraz umiejętność dostrzegania i aktywowania potencjału twórczego „artystycznych dusz”  współzałożycielki Fundacji – Iwony Prask. Wraz z nimi swoje cele Fundacja będzie definiować i realizować przy wsparciu Rady Programowej. Do wejścia w jej skład zaprosimy ekonomistów, uznanych designerów, ludzi ze świata biznesu, sztuki, nauki oraz przedstawicieli innych branż, w których design ma duże zastosowanie. Młodzi obiecujący twórcy będą mogli korzystać z merytorycznej opieki Fundacji i jej zaplecza promocyjnego. Otrzymają szansę zaistnienia na rynku wzornictwa, na zbudowanie swojego potencjału wizerunkowego, podniesienie kwalifikacji. Nauczą się zasad współpracy z biznesem, a potencjalnych partnerów zainspirują nowymi pomysłami i ideami.

Fundacja PraskDesign – społecznie zaangażowani na rzecz wzornictwa przemysłowego w Polsce.