Fundacja PraskDesign zajmuje się wspieraniem młodych polskich projektantów. Organizator konkursu DesignY.

Home Rada programowa

Rada programowa

Rada programowa Fundacji PraskDesign

 

slawomirkrzesSŁAWOMIR KRZEŚ – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Od 25 lat wykonuje zawód adwokata. Autor lub współautor 6 komentarzy, 8 monografii i 61 artykułów z dziedziny prawa gospodarczego, cywilnego (materialnego i procesowego), medycznego i administracyjnego. W 2010 r. odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym. W 2012 r. za działalność opozycyjną i obrony w procesach politycznych oraz działalność prawniczą pro bono Minister Sprawiedliwości przyznał mu Medal za Zasługi dla Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Aktywny działacz społeczny i polityczny, z przyjemnością przyjął propozycje objęcia funkcji Prezesa Założycielskiej Rady Programowej Fundacji PraskDesign. Jego zadaniem będzie przygotowanie i nadzorowanie procesów prawnych związanych z wprowadzaniem w życie projektów młodych dizajnerów.