Fundacja PraskDesign zajmuje się wspieraniem młodych polskich projektantów. Organizator konkursu DesignY.

Home Do poczytania W zgodzie z naturą czyli biophilic design

W zgodzie z naturą czyli biophilic design

SHARE
, / 2002 0

Lubicie lato? Ja uwielbiam! To naturalny czas wypoczynku, podróżowania, oderwania się od rutyny i codzienności. Ciepłe, słoneczne i długie dni sprzyjają, a wręcz zachęcają do bliskiego obcowania z naturą i odkrywania na nowo jej niepowtarzalnego piękna 다운로드.
I dzieje się tak nieprzypadkowo. Życie w zgodzie z naturą jest bowiem naturalnym dziedzictwem ludzkości, do którego podświadomie czy świadomie ona zmierza 아이팟 파일 다운로드. W ostatnich latach obserwujemy wzmożony powrót człowieka do jego korzeni. Zafascynowany światem przemysłu i technologii, porwany przez pęd informacji, mierzący coraz dalej i wyżej w swych osiągnięciach zaczyna zwalniać i zatrzymywać się w tym biegu 유튜버의 삶 다운로드. Zmienia się jego stosunek do otaczającego świata. Nie traktuje go już jako niewyczerpanego źródła, z którego może bezkarnie i w nieograniczony sposób korzystać 다운로드. Zaczyna szanować to co od Matki Ziemi otrzymuje i obchodzić się z tym w rozsądny, przemyślany sposób. Pojęcie ekologii przestało być modnym, pustym i ładnie brzmiącym frazesem 온에어코리안 다운로드. Stało się świadomym i kontrolowanym zachowaniem mającym na celu odpowiedzialne traktowanie i korzystanie z zasobów środowiska. W zurbanizowanym świecie, naznaczonym stresem i zanieczyszczeniem rośnie w człowieku coraz silniejsza potrzeba połączenia z tym co pierwotne i nieskażone – z naturą 다운로드. W epoce cyfryzacji, którą stworzył, równolegle do wirtualnej formy wyrażania się, coraz bardziej odczuwa on tęsknotę za konkretnymi, uchwytnymi i żywymi elementami natury flv 파일.

Takie nastawienie i pojmowanie świata realizuje kształtowanie przestrzeni dla życia czyli biophilic design.
Biophilia to po prostu miłość do natury, ludzka fascynacja przyrodą, jej zjawiskami, procesami i cyklem oraz życie w pełnej zgodzie z nimi 다운로드. To koncepcja, którą w 1984 roku spopularyzował Edward O. Wilson, amerykański biolog i zoolog, jeden z ojców współczesnej socjobiologii. Opisał on nierozerwalne relacje, jakie występują pomiędzy człowiekiem a naturą, jak również ludzkie potrzeby nieustannego kontaktu z nią 삼성 올쉐어 pc 다운로드.

Biophilic design to metoda takiego projektowania przedmiotów i przestrzeni, dzięki której możemy odczuwać prawdziwą i głęboką satysfakcję płynącą z naszej potrzeby obcowania z naturą oraz wpływ zastosowania elementów przyrody na design produktów wprowadzanych na rynek 다운로드. Koncentruje się ona na człowieku, jego potrzebach i zdrowiu. Potwierdza swoistą rolę natury i kontaktu z nią jako -obok świadomego odżywiania się – medycynę jutra oraz jej mierzalny wpływ na redukcję stresu, zwiększenie produktywności, kreatywności, polepszenie samopoczucia i wzrost zdolności regeneracyjnych organizmu.
Intensyfikowanie bliskości z naturą może odbywać się dwutorowo poprzez:
a. kontakt bezpośredni : obecność roślinności, wody, światła, powietrza; wprowadzanie elementów przyrody do życiowej przestrzeni i angażowanie wszystkich zmysłów
b. kontakt pośredni: stosowanie naturalnych materiałów, struktur, kolorów, wzorów lub ich wiernych imitacji.

architecture-1868498_960_720.jpg051856_1140
Założenia i idea biophilic designu wpisuje się idealnie w popularną obecnie wizję komfortu well-being, która wychodzi poza dotychczasowe pojmowanie wygody. Realizują je także bardzo wyraźnie ulubione style urządzania wnętrz: skandynawski czy prowansalski. Wywodzą się one z miejsc, gdzie natura wyznacza rytm życia i gdzie człowiek pozostaje z nią w bardzo bliskim kontakcie. Dużo w nich zatem naturalnego światła, jasnych kolorów, barw ziemi i wody. Dużo naturalnych materiałów, kamienia i drewna. Dużo otwartych przestrzeni pozwalających na niezakłócony przepływ światła i powietrza. A wszystko to wycisza, uspokaja i przywraca równowagę wewnętrzną.

051860_114045
Tak łatwo nam wrócić do natury… poprzez design!